Wouter II van Egmond (1283 – 1321)

In 1312 gaf hij het door zijn broer gestichte klooster aan de Sint Jansheeren aldaar, op voorwaarde dat hij levenslang het vruchtgebruik zou behouden van de goederen bij Grayenhorst en in Coudenhove, bij Delft, welke zijn broeder aan deze nieuwe stichting gegeven had. In hetzelfde jaar werd hij door de abt van Egmond met de abdijleenen beleend en sloten zij een verdrag over hun wederzijds rechtsgebied waarmee de verstoorde verhoudingen tussen abdij en slot verbeterde. Wouter II overleed in 1321 en werd ook in de abdijkerk begraven. Hij liet drie zonen na, Jan I, Gerrit en Wouter.