Willem II van Egmond (1235 – 1304)

Hij stond omstreeks 1258 enkele gebieden (ook wel ambachten genoemd) af  aan Graaf Floris IV en ontving daarvoor het ambacht Warmenhuizen van de grafelijkheid in leen. Nog verder breidde hij zijn gebied uit door koop van Huisduinen en andere rechten en goederen in die noordelijke duinstreek. Willem II Heer van Egmond begeeft zich in de kringen van onder meer graaf Floris V en Graaf Jan I, de bisschoppen van Utrecht en de abten van Egmond. Willem II overleed in 1304 en werd in de kloosterkerk te Egmond begraven. Willem II en zijn vrouw Ada kregen twee kinderen, een dochter Halewina, en een zoon Gerard II die al vóór zijn vader overleed waardoor de leenopvolging overging naar Willem III van Egmond, zoon van Gerard II.