Het ontstaan van de Slotkapel

Willem I van Egmond (1180 – 1234)
De volgende telg in het geslacht is Willem I Van Egmond, de tweede zoon van Wouter. Hij werd op 28 augustus 1215 tot rentmeester van de Sint-Adelbertabdij benoemd, dit deed hij tot 1221. Hij liet in 1227 een kapel bouwen bij het Slot, de huidige Slotkapel. Deze kapel, gewijd aan de Heilige Catharina, de patrones van de adel, is in 1229 gebouwd naast het kasteel van Egmond. Geschiedschrijvers vermoeden dat dit een tegenhanger van de abdij moet zijn want de verhoudingen met de abdij werden er niet beter op. Willem onderhield goede banden met verschillende aanzienlijke edelen als graaf Willem I en Floris IV. In het voorjaar van 1234 trok hij mee op kruistocht met Floris IV van Holland. Tijdens één van de veldslagen nabij de Elbe wordt Willem gedood. Zijn lichaam werd teruggebracht en begraven in het slotkapel in Egmond aan den Hoef.