Albrecht (1130 – 1168) & Dodo van Egmond (1128 - 1200)

Zoon Albrecht, 10e Heer van Egmond, was een gevreesd oorlogsman en verdreef met zijn broer Dodo de West-Friezen driemaal het land uit, waarvoor hij door Graaf Floris III tot Stadhouder van Holland werd aangesteld. Op 20 januari 1168 werd hij in zijn voortdurende strijd tegen de West-Friezen uiteindelijk omgebracht. Hij was ook de eerste Van Egmond die met de abt van de Abdij van Egmond over het rentmeesterschap van de Abdij in onmin raakte. Zijn broer Dodo volgde Albrecht op en werd daarmee de 11e Heer van Egmond. Ook hij nam deel aan de strijd tegen de Friezen en overleed in 1200, ongehuwd en zonder kinderen. De geschiedenis vertelt dat Dodo al in 1170 het eerste kasteel van Egmond zou hebben gebouwd. Een andere theorie is het dat de Heren van Egmond al in de 10e eeuw, nog vóór de stichting van de abdij, een eerste kasteel bouwden om de abdij, dat op de grens lag van vijandelijk gebied, West-Friesland, te beschermen.